Proč moje radiátorové vytápění v noci přechází na snížení teploty?

Důvodem může být to, že je zapnutá funkce Adaptivní regulace.

Funkce adaptivní regulace (Předpověď) zajistí dosažení komfortní teploty ve stanovenou dobu. Doba vytápění se trvale upravuje podle sezónních změn teploty.

  • Adaptivní regulace zajišťuje dosažení požadované teploty v požadovanou dobu (zde 20 °C v 07:00).
  • Adaptivní regulace používá údaje ze 7 předchozích dnů, aby dosáhla správné teploty ve správnou dobu.
  • Adaptivní regulace je citlivá na velké, rychlé změny teploty.

Zima: Dlouhá doba vytápění.                                   Jaro/podzim: Krátká doba vytápění.

 

Pokud chcete tuto funkci vypnout, postupujte následovně:

Na domovské obrazovce Aplikace potáhněte doleva ->

Přejděte na nastavení ->

Rozšířená nastavení ->

Adaptivní regulace VYP

Když funkci Adaptivní regulace vypnete, vytápění se bude řídit stanoveným plánem.