Co je Obytná zóna?

Obytná zóna je rychlý způsob ovládání vytápění místností, ve kterých žijete, přímo z aplikace Danfoss Link App.

Jedná se o seznam místností, které sdílí stejný plán vytápění na dobu kdy jste doma, kdy jste pryč nebo kdy spíte.

Plán vytápění Obytné zóny otevřete následujícím postupem:

1. Klepněte na střed hlavní obrazovky aplikace Danfoss Link App.

2. Klepněte na seznam místností Obytné zóny. 

3. Klepněte na požadovaný den.

4. V případě potřeby změňte plán. Plán dne lze zkopírovat do jiných dnů klepnutím na tlačítko „Kopírovat“.

Také je možné mít individuální plán vytápění pro jednotlivé místnosti, které odeberete z Obytné zóny. To lze provést v ovladači Danfoss Link CC pomocí následujících kroků:

1 Klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na tlačítko „Regulace domu“.

3. Klepněte na tlačítko „Regulace vytápění“.

4. Klepněte na tlačítko „Obytná zóna“.

5. Klepněte na tlačítko „Vybrat místnosti“.

6. Zobrazí se seznam místností. Odeberte místnost nebo místnosti, které mají mít individuální plán vytápění.

Poznámka: Nejméně jedna místnost musí být vždy nastavena do zóny Living Zone.