Proč se nastavená teplota nemění v naplánovaném čase. „Časové pásmo“ nebo „Léto“ je nesprávné.

Pokud termostat radiátoru nezmění nastavenou teplotu v naplánovaném čase, musíte znovu připojit váš chytrý telefon s přístupem na internet k termostatu a nový čas bude automaticky aktualizován přes internet. Pokud problém přetrvává, vyjměte baterie z termostatu nebo resetujte do továrního nastavení.