Aktualizace se nezdařila – termostatická hlavice neodpovídá. Displej je prázdný a červený kroužek nesvítí.

Pokud se aktualizace nezdařila, musíte otevřít seznam termostatických hlavic. Úplně ukončete aplikaci, nebo jednoduše stiskněte název termostatické hlavice u horního kraje domovské obrazovky.

  • V seznamu by se mělo zobrazit „Unknown thermostat“ (Neznámá termostatická hlavice). Zvolte položku „Unknown device“ (Neznámé zařízení).
  • Stiskněte tlačítko „Install“ (Instalovat).
  • Stůjte v blízkosti termostatické hlavice.