Proč bliká na hlavici Eco červené světlo?

Když zapnete hlavici Eco, musíte ji připojit k aplikaci Eco App, abyste mohli nastavit čas a datum v termostatické hlavici. Svítící červený kroužek označuje, že čas a datum nebyly nastaveny. Pokud chcete používat hlavici Eco bez aplikace a jednoduše regulovat teplotu v ručním režimu, nemějte obavy – světlo za 5 minut přestane blikat.