Je možné spravovat pomocí jedné aplikace více míst?

Ovládat lze libovolný počet míst, ale není možné termostaty seskupit, takže si musíte pamatovat, které termostaty máte ve své primární domácnosti a které v sekundární.