Chyba E9. Co to znamená a co mám dělat?

Chyba E9: Omezená schopnost zavření ventilu. Hlavice Danfoss Eco™ není na ventilu správně nainstalovaná.


Zkontrolujte instalaci následujícím postupem:
1. Aby hlavice Danfoss Eco™ přesně měřila teplotu v místnosti, musí mít kolem sebe dostatek volného místa. Znamená to, že by hlavice Danfoss Eco™ neměla být zakryta záclonami, ozdobným krytem radiátoru, nábytkem a podobně. Rovněž vzdálenost mezi nainstalovaným termostatem a dalším zdrojem tepla (radiátor, trubka, stoupačka atd.) by měla být dostatečná na to, aby zabránila negativnímu vlivu na regulaci teploty.     


2. Zkontrolujte, zda se dřík ventilu pohybuje (nahoru/dolů) naprosto volně a nevykazuje žádnou netěsnost.


3. Zkontrolujte, zda adaptér odpovídá typu ventilu (instalační video: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s).


4. Zkontrolujte, zda je spojení adaptéru s hlavicí Danfoss Eco™ dostatečně těsné. Našroubujte hlavici Danfoss Eco™ na namontovaný adaptér, až uslyšíte cvaknutí.


5. Vytáhněte z hlavice Danfoss Eco™ jednu baterii a vložte ji znovu zpět. Touto akcí se spustí rozhýbání ventilu (z plně otevřené do plně zavřené polohy).


6. Pokud provedete čtyři výše uvedené kroky a problém přetrvává, důrazně doporučujeme odeslat žádost na technickou podporu pomocí odkazu: https://linkapp.danfoss.com/cs/request nebo se obraťte na náš Zákaznický servis: 24/7 – mezinárodní číslo, tel.: +331 83 82 37 90.