Aktualizacja nie powiodła się — termostat nie odpowiada. Wyświetlacz jest pusty, a czerwony okrąg nie jest podświetlony.

Jeśli aktualizacja się nie powiodła, należy otworzyć listę termostatów. W tym celu należy całkowicie zamknąć aplikację lub wcisnąć nazwę termostatu na górze ekranu głównego.

  • „Unknown thermostat” (Nieznany termostat) powinien pojawić się na liście. Należy wybrać „Unknown device” (Nieznane urządzenie)
  • Należy wcisnąć „Install” (Instaluj)
  • Należy pozostać w pobliżu termostatu