Hur många termostater kan jag styra från en och samma app/smartphone?

Du kan styra en termostat i taget, och para ihop upp till 100 enheter*, vilket innebär att du kan växla mellan olika termostater som befinner sig inom Bluetooth-räckvidden.
*Varje hopparad termostat kräver 5 kb fritt utrymme på din smartphone.