Jag kan inte ansluta till Danfoss Link CC

Kontrollera din smarta mobil eller enhet

Vid problem med att anslutningen till Danfoss Link-appen kontrollerar du att enheten/den smarta mobilen är ansluten – om inte visas meddelandet ”Anslutning avbruten” på skärmen. Följ anvisningarna i meddelandet för att ansluta till nätverket igen.

Kontrollera din anslutning till Danfoss Link CC

Det kan finnas många olika anledningar till att anslutningen till Danfoss Link CC ibland bryts. Innan du börjar felsöka ditt hemnätverk kan du kontrollera om något av dessa vanliga fel har inträffat:

 1. Internet-anslutning saknas
 2. Strömavbrott
 3. Ett fel har inträffat i din wi-fi-router

Du kan testa detta genom att kontrollera om din telefon kan ansluta till internet via samma wi-fi-nätverk.

Om det fortfarande inte går att ansluta till appen kan du följa dessa enkla felsökningssteg:

 1. Starta om wi-fi-routern och/eller åtkomstpunkten.
 2. Kontrollera wi-fi-signalens styrka vid Danfoss Link CC och testa att flytta Danfoss Link CC närmare routern. Om detta fungerar kan det bero på att signalen inte är tillräckligt stark för att nå till platsen där du vill placera din enhet.
 3. Kontrollera routerns inställningar. Tabellen nedan visar rekommenderade inställningar för Danfoss Link CC.
 4. Försök att ansluta Danfoss Link CC till en hotspot med din smarta mobil.
 5. Starta om Danfoss Link CC.
 6. Kontrollera om det förekommer störningar på 2,4 GHz-bandet. Se nedan för mer information om vilka slags enheter som kan störa signalen.
 7. Kontrollera föräldrakontrollen för din wi-fi-router/åtkomstpunkt och andra inställningar för brandväggen (läs i dokumentationen som medföljde routern för att se om föräldrakontrollfunktionen är aktiverad för ditt nätverk och hur du kan undanta Danfoss Link CC från dessa restriktioner).
 8. Uppdatera din wi-fi-åtkomstpunkt eller routerns fasta programvara

Rekommenderade inställningar för wi-fi/router för Danfoss Link CC

Parameter

Värde

Kommentarer

SSID

Wi-fi-nätverkets namn

 

Dolt

Inaktivera

 

Frekvens (*)

2,4 GHz

Danfoss Link CC har endast stöd för 2,4 GHz-frekvens

2,4 GHz-läge (*)

802,11 b/g/n

Använd inte endast läge ”N”

Säkerhet (*)

WPA2 Personal (AES)

Använd inte blandat läge WPA/WPA2

Kanal (*)

Fast (kanal 1,6 eller 11)

Använd den kanal som har minst störningar (1, 6 eller 11)

2,4 GHz kanalbredd (*)

20 MHz

Använd inte 40 MHz

Autentisering eller filtrering av MAC-adress

Inaktivera

 

DHPC

Aktivera

Endast en DHCP-server per nätverk

Portar som används

80 och 443

 

 (*) Viktiga inställningar

– Se dokumentationen till wi-fi-routern för mer information om hur du uppdaterar inställningarna.

- Se till att "Snabb roaming" är inaktiverad. Detta kallas även IEEE 802.11r eller Fast BSS Transition (FT), gör det möjligt för en klientenhet att flyta snabbt i miljöer som implementerar WPA2 Enterprise-säkerhet.

– WPA2 Personal är för närvarande den starkaste säkerhetslösningen som wi-fi-produkter erbjuder och rekommenderas för all slags användning.

Danfoss Link använder wi-fi på 2,4 GHz-bandet. Andra produkter i hemmet kan använda samma frekvens och störa ditt wi-fi-nätverk. Testa att stänga av alla produkter som kan störa den trådlösa Wi-Fi-anslutningen, som:

  • Trådlösa telefoner
  • Inbrottslarm med infraröd rumsgivare
  • Babyvakter
  • Mikrovågsugnar
  • Enheter med Bluetooth
  • Trådlös ljud-/videoutrustning

När både Danfoss Link CC och din telefon har en fungerande internetanslutning, kan du använda Danfoss Link-appen överallt. Om du använder Danfoss Link-appen i ett annat land än det du bor i ska du tänka på att roamingavgifter kan tillkomma för din internetanslutning.

Vid anslutningsproblem ska du först kontrollera att din telefon eller surfplatta är ansluten till Internet med Wi-Fi eller mobildataanslutning och att Danfoss Link CC har tillgång till Wi-Fi med fungerande internet.