Není navázáno spojení s ovladačem Danfoss Link CC

Zkontrolujte chytrý telefon nebo zařízení

V případě ztráty spojení s aplikací Danfoss Link App zkontrolujte, zda je připojeno zařízení/chytrý telefon – na obrazovce se zobrazí upozornění na ztrátu připojení. Podle pokynů připojte zařízení znovu k síti.

Zkontrolujte připojení k jednotce Danfoss Link CC

Existuje řada faktorů, které mohou způsobit, že jednotka Danfoss Link CC je občas offline. Než začnete trávit čas odstraňováním potíží v domácí síti, zkontrolujte, zda potíže nejsou způsobeny jedním z následujících běžných problémů:

 1. Připojení k Internetu ve vaší domácnosti bylo přerušeno.
 2. Došlo k výpadku el. energie v domě.
 3. Nastaly potíže se směrovačem Wi-Fi.

Můžete to ověřit tím, že zkusíte, jestli lze připojit telefon k Internetu prostřednictvím stejné sítě Wi-Fi.

Pokud budou potíže přetrvávat, pokuste se je odstranit pomocí následujících kroků:

 1. Restartujte směrovač nebo přístupový bod Wi-Fi.
 2. Zkontrolujte intenzitu signálu Wi-Fi u jednotky Danfoss Link CC: Přesuňte jednotku Danfoss link CC blíže ke směrovači. Pokud to pomůže, může to znamenat, že v místě, kam chcete jednotku umístit, není signál dostatečně silný.
 3. Zkontrolujte parametry směrovače: V následující tabulce jsou uvedena doporučená nastavení jednotky Danfoss Link CC.
 4. Pokuste se připojit jednotku Danfoss Link CC pomocí chytrého telefonu k mobilnímu hotspotu.
 5. Restartujte jednotku Danfoss Link CC.
 6. Zkontrolujte rušení frekvence 2,4 GHz: Dále jsou uvedeny další podrobnosti o typech zařízení, které mohou rušit signál.
 7. Zkontrolujte rodičovskou kontrolu na směrovači nebo přístupovém bodu Wi-Fi a další nastavení brány firewall (V dokumentaci ke směrovači Wi-Fi zjistíte, zda je tato funkce v síti zapnutá a jak můžete jednotku Danfoss Link CC zbavit těchto omezení.).
 8. Aktualizujte firmware přístupového bodu nebo směrovače Wi-Fi.

 

Doporučená nastavení Wi-Fi/směrovače pro použití s jednotkou Danfoss Link CC

Parametr

Hodnota

Komentáře

SSID

Libovolný jedinečný název

 

Skrytý

Vypnuto

 

Frekvence (*)

2,4 GHz

Jednotka Danfoss Link CC podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz.

2,4GHz režim (*)

802.11b/g/n

Nepoužívejte režim Pouze N.

Zabezpečení (*)

WPA2 Personal (AES)

Nepoužívejte smíšený režim WPA/WPA2.

Kanál (*)

Pevný (kanál 1,6 nebo 11)

Použijte jeden z kanálů (1, 6 nebo 11) s nejmenším rušením.

Šířka kanálu 2,4 GHz (*)

20 MHz

Nepoužívejte 40 MHz.

Ověření nebo filtrování MAC adresy

Vypnuto

 

DHPC

Zapnuto

Pouze jeden server DHCP na síť

Použité porty

80 a 443

 

 (*) Nejdůležitější nastavení

Informace o aktualizaci těchto nastavení naleznete v dokumentaci ke směrovači Wi-Fi.

- Ujistěte se, že je "Rychlý roaming" zakázán. Toto také známé jako IEEE 802.11r nebo Fast BSS Transition (FT) umožňuje klientskému zařízení rychle procházet v prostředí implementujícím zabezpečení WPA2 Enterprise.

– WPA2 Personal je v současnosti nejsilnější forma zabezpečení nabízená produkty Wi-Fi, která je doporučována pro veškeré použití.

Systém Danfoss Link používá síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz a stejnou frekvenci, tj. 2,4 GHz, mohou používat jiné produkty v domácnosti, které mohou síť Wi-Fi rušit. Zkuste vypnout produkty, které mohou rušit bezdrátové připojení Wi-Fi, například:

  • Bezdrátové telefony
  • Poplachová zařízení proti vloupání s prostorovými IR čidly
  • Dětské chůvičky
  • Mikrovlnné trouby
  • Zařízení Bluetooth
  • Bezdrátová AV zařízení 

Jestliže máte k dispozici funkční připojení k Internetu v řídicí jednotce Danfoss Link CC i v chytrém telefonu, můžete používat aplikaci Danfoss Link App kdekoli. Pokud používáte aplikaci Danfoss Link App v jiné zemi, než ve které žijete, mohou vám být za připojení k Internetu účtovány poplatky za roaming.

V případě problémů s připojením zkontrolujte, zda je telefon nebo tablet připojený k Internetu pomocí připojení Wi-Fi nebo mobilního datového připojení a zda má ovladač Danfoss Link CC přístup k síti Wi-Fi s připojením k Internetu.