Minulla ei ole yhteyttä Danfoss Link CC:hen

Tarkista älypuhelimesi tai laitteesi

Jos yhteys on menetetty Danfoss Link -sovellukseen, tarkista laitteesi/älypuhelimesi yhteys – näytöllä pitäisi näkyä "menetetty yhteys" -ilmoitus. Noudata laitteen viestejä yhdistääksesi uudelleen verkkoon.

Tarkista yhteytesi Danfoss Link CC:hen

Monet tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Danfoss Link CC on ajoittain offline-tilassa. Ennen kuin käytät aikaasi kotiverkkosi vianmääritykseen, varmista, että jokin seuraavista tavallisista syistä ei aiheuta ongelmaa:

 1. Kotisi internetyhteys on poikki
 2. Sähkökatko kotona
 3. Wi-Fi-reitittimessä on ongelma

Voit testata tämän varmistamalla, että puhelimesi pääsee internetiin saman Wi-Fi-verkon kautta.

Jos ongelmien ilmeneminen jatkuu, tarkista nämä vianmääritysvaiheet:

 1. Käynnistä Wi-Fi-reititin ja/tai tukiasema uudelleen
 2. Tarkista Wi-Fi-signaalin voimakkuus Danfoss Link CC:stä – kokeile siirtää Danfoss Link CC lähemmäs reititintä. Jos siirtäminen onnistuu, tämä voi osoittaa, että signaalin voimakkuus ei ole tarpeeksi vahva yltääkseen paikkaan, johon haluat yksikön sijoittaa.
 3. Tarkista reitittimen parametrit – alla olevassa taulukossa esitetään Danfoss Link CC:n suositellut asetukset.
 4. Yritä yhdistää Danfoss Link CC mobiiliin yhteyspisteeseen älypuhelimen avulla
 5. Käynnistä Danfoss Link CC uudelleen
 6. Tarkista 2,4 GHz:n häiriöiden varalta – Alla on lisätietoja laitetyypeistä, jotka voivat häiritä signaalia.
 7. Tarkista Wi-Fi-reitittimen/-tukiaseman lapsilukko sekä muut palomuuriasetukset (katso Wi-Fi-reitittimesi asiakirjoista, onko tämä ominaisuus käytössä verkossasi ja kuinka voit vapauttaa Danfoss Link CC:n näistä rajoituksista).
 8. Päivitä Wi-Fi-tukiaseman tai reitittimen laiteohjelmisto

 

Suositeltu Wi-Fi:n / reitittimen asetus käytettäväksi Danfoss Link CC:n kanssa

Parametri

Arvo

Kommentit

SSID

Mikä tahansa yksilöllinen nimi

 

Piilotettu

Poista käytöstä

 

Taajuus (*)

2,4 GHz

Danfoss Link CC tukee ainoastaan 2,4 GHz:iä

2,4 GHZ -tila (*)

802.11b/g/n

Älä käytä Vain N -tilaa

Turvallisuus (*)

WPA2 Personal (AES)

Älä käytä WPA/WPA2-sekatilaa

Kanava (*)

Kiinteä (kanava 1, 6 tai 11)

Käytä yhtä kanavista (1, 6 tai 11), jossa on vähiten häiriöitä

2,4 GHz:n kanavan leveys (*)

20 MHz

Älä käytä 40 MHz:iä

MAC-osoitteen todentaminen tai suodattaminen

Poista käytöstä

 

DHPC

Ota käyttöön

Vain yksi DHCP-palvelin verkkoa kohti

Käytetyt portit

80 ja 443

 

 (*) Avainasetukset

- Katso Wi-Fi-reitittimesi asiakirjoista lisätietoja siitä, miten asetukset päivitetään.

- Varmista, että "Nopea verkkovierailu" on poistettu käytöstä. Tämä tunnetaan myös nimikkeellä IEEE 802.11r tai Fast BSS Transition (FT), jonka avulla asiakaslaitetta voi käyttää WPA2 Enterprise-ympäristössä turvallisesti

- WPA2 Personal on tällä hetkellä vahvin Wi-Fi-tuotteiden tarjoama suojaustaso, ja sitä suositellaan kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Danfoss Link käyttää Wi-Fi-yhteyttä 2,4 GHz:n taajuudella, ja koska muut kotisi laitteet saattavat käyttää samaa 2,4 GHz:n taajuuskaistaa, ne saattavat häiritä Wi-Fi-verkkoa. Kokeile sammuttaa kaikki laitteet, jotka voivat häiritä langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi

  • langattomat puhelimet
  • murtohälytinjärjestelmät ja niiden huoneisiin asennetut infrapuna-anturit
  • itkuhälyttimet (tarkkailulaitteet)
  • mikroaaltouunit
  • Bluetooth-laitteet
  • langattomat audio-/videolaitteet

Kun sinulla on toimiva internetyhteys sekä Danfoss Link CC:ssä että älypuhelimessasi, voit käyttää Danfoss Link -sovellusta missä tahansa. Jos käytät Danfoss Link -sovellusta ulkomailta, ota huomioon, että internetyhteyteen voidaan soveltaa verkkovierailumaksuja.

Jos sinulla on yhteysongelmia, varmista, että puhelimesi tai tablettisi on internet-yhteydessä Wi-Fi-verkon tai mobiilidatayhteyden kautta ja että Danfoss Link CC:llä on yhteys internetiin Wi-Fi-verkon kautta.