Iloma termostatami mogę sterować za pomocą tej samej aplikacji/smartfona?

Można sterować jednym termostatem w danym czasie oraz parować do 100 urządzeń*, możliwe jest więc przełączanie pomiędzy termostatami znajdującymi się w zasięgu sieci Bluetooth.
* Każdy sparowany termostat zajmuje 5 kb pamięci w smartfonie.