Har min smartphone stöd för Bluetooth-tekniken?

Bluetooth-tekniken stöds av iPhone 4S eller senare och Android-enheter med programvaruversion 4.4. eller senare.   För surfplattor, se tillverkarens information.

Powered by Zendesk