Kan jag använda termostaten utan en app/smartphone?

Ja, om termostaten inte har anslutits till en app, eftersom den då fungerar som en standardtermostat. Börvärdet på skärmen utgör måltemperaturen. Det går inte att programmera ett schema direkt på termostaten

Powered by Zendesk