Wymieniam mój panel centralny Danfoss Link CC i martwię się o bieżące ustawienia

Wszystkie komponenty systemu Danfoss Link muszą zostać zresetowane do ustawień fabrycznych i ponownie zarejestrowane w nowym panelu centralnym Danfoss Link CC.

Jeżeli nie jesteś pewien jak to zrobić, odwiedź stronę smartheating.danfoss.com w celu uzyskania szczegółowych informacji lub skontaktuj się z instalatorem, który konfigurował twój system Danfoss Link w celu uzyskania dalszej pomocy.

Po ponownej rejestracji urządzeń, możesz skorzystać z aplikacji Danfoss Link App do szybkiego ustawienia harmonogramów ogrzewania.