Fel E9. Vad innebär det och vad ska jag göra?

Fel E9: begränsad stängningsförmåga hos ventilen. Danfoss Eco™ är felaktigt installerad på ventilen.
Kontrollera installationen genom att följa dessa steg:


1. Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt Danfoss Eco™ på installationsplatsen så att rumstemperaturmätningen blir exakt. Det innebär att Danfoss Eco™ inte får vara täckt av gardiner, dekorativa radiatorskydd, möbler o.s.v. Dessutom måste avståndet mellan den installerade termostaten och en annan värmekälla (radiator, rör, stigrör o.s.v.) vara stort nog för att förhindra negativ inverkan på temperaturregleringen. 

    
2. Kontrollera om ventilens spindel rör sig (uppåt/nedåt) utan något motstånd och att inget läckage förekommer.


3. Kontrollera att adaptern passar ihop med ventiltypen (installationsfilm: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s).


4. Kontrollera att adaptern och Danfoss Eco™ är ordentligt åtdragna. Skruva fast Danfoss Eco™ på den monterade adaptern tills ett klickljud hörs.


5. Dra ut ett batteri och sätt i det i Danfoss Eco™ igen. Detta startar ventilmotioneringen (från helt öppet till helt stängt läge).


6. Om problemet kvarstår efter att du har genomfört dessa steg rekommenderar vi att du ber om teknisk support via länken https://linkapp.danfoss.com/sv/request eller kontaktar vårt kundservicecenter: dygnet runt – internationellt telefonnummer, tel: +331 83 82 37 90