Błąd E9. Co to oznacza i co należy zrobić?

Błąd E9: Ograniczona zdolność zamykania zaworu. Danfoss Eco™ jest nieprawidłowo zainstalowany na zaworze.
Sprawdź instalację, postępując zgodnie z kolejnymi krokami:


1. Należy pamiętać, że Danfoss Eco™ powinien mieć wystarczająco dużo wolnej przestrzeni w miejscu instalacji do precyzyjnego pomiaru temperatury w pomieszczeniu. Oznacza to, że Danfoss Eco™ nie może być zasłonięty zasłonami, dekoracyjnym pokryciem grzejników, meblami itp. Również odległość pomiędzy zainstalowanym termostatem a innym źródłem ciepła (grzejnik, rura, pionownik itp.) powinna być wystarczająco duża, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na wydajność regulacji temperatury.  

   
2. Sprawdź, czy trzpień zaworu porusza się (góra/dół) bez oporów i czy nie występują żadne nieszczelności.


3. Sprawdź, czy adapter został dopasowany zgodnie z typem zaworu (film instalacyjny: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s).


4. Upewnij się, że adapter i Danfoss Eco™ są wystarczająco dokręcone. Przykręć Danfoss Eco™ do zamontowanego adaptera, aż pojawi się dźwięk kliknięcia.


5. Wyciągnij jedną baterię i włóż ją ponownie do Danfoss Eco™. Ta czynność spowoduje uruchomienie procedury ćwiczenia zaworu (od pozycji pełnego otwarcia do pozycji pełnego zamknięcia).


6. Jeśli po wykonaniu powyższych czterech kroków problem nie ustępuje, gorąco zalecamy skorzystanie z pomocy technicznej przez link: https://linkapp.danfoss.com/pl/request lub skontaktowania się z naszym Centrum Obsługi Klienta: 24/7 — numer międzynarodowy, tel: +331 83 82 37 90.