Czy Danfoss Link™ współpracuje z systemami innymi niż Danfoss (Amazon Alexa, Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings, Google Assistant)?

Danfoss Link™ jest kompatybilny z Amazon Alexa i może być używany w językach niemieckim, francuskim i angielskim. W pozostałych krajach można używać języka angielskiego jako języka międzynarodowego lub dowolnego języka wymienionego powyżej. Więcej informacji znajduje się na stronie FAQ w angielskiej wersji językowej — zobacz link tutaj  . Danfoss Link™ jest kompatybilny z następującymi produktami grzewczymi do użytku domowego — zobacz link tutaj . Danfoss Link™ nie może być podłączony do innych systemów, takich jak Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings czy Google Assistant.