Varför den inställda temperaturen inte ändras vid den planerade tiden. "Tidszon" eller "Summertime" är felaktig.

Om radiatermostat inte ändrar börvärdetemperatur vid den schemalagda tiden måste du ansluta din smartphone igen till internetåtkomst till termostaten och ny tid uppdateras automatiskt via internet. Om problemet kvarstår, ta bort batterier från termostaten eller återställ till fabriksinställningarna.