Varför blir mina radiatorer varma på natten när värmen ska sänkas?

Det kan bero på att funktionen för adaptiv inlärning är aktiverad.

Funktionen för adaptiv inlärning (prognos) ser till att komforttemperatur nås vid inställdFunktionen för adaptiv inlärning (prognos) ser till att komforttemperatur nås vid inställd

  • Adaptiv inlärning ser till att rätt temperatur uppnås vid rätt tidpunkt (i exemplet 20 °C klockan 07:00).
  • Adaptiv inlärning använder information från de senaste sju dagarna för att uppnå rätt temperatur vid rätt tidpunkt.
  • Adaptiv inlärning är känslig för stora och snabba temperaturväxlingar.

adaptive_learning2.jpg

Vinter: lång uppvärmningstid.                                         Vår/höst: kort uppvärmningstid.          

Om du vill inaktivera den här funktionen, gör så här:

Svep åt vänster från appens startskärm ->

Gå till Inställningar ->

Avancerade inställningar ->

Adaptiv inlärning AV

Om du stänger AV adaptiv inlärning kommer uppvärmningen att ske enligt inställt schema.