Co to jest tryb ręczny?

Opcja trybu ręcznego może być zastosowana w przypadku, gdy harmonogram ogrzewania nie jest potrzebny dla indywidualnego pomieszczenia lub całej strefy Living Zone.

Tryb ręczny jest bardzo użyteczny, gdy masz pokój gościnny, który jest rzadko używany. Harmonogram ogrzewania może być aktywny, gdy gość korzysta z tego pomieszczenia, a po jego wyjeździe możesz przełączyć pomieszczenie na niższą, stałą temperaturę w celu oszczędności energii.

Zwróć uwagę, że każde pomieszczenie można przemienić na pomieszczenie regulowane indywidualnie. Instrukcja jest w tym artykule: Co to jest Living Zone?

Opcję trybu ręcznego dla indywidualnego pomieszczenia można ustawić w następujący sposób:

1. Przejdź do prawego paska ekranu aplikacji Danfoss Link App.

2. Przewiń do części „Poszczególne pomieszczenia”.  Kliknij nazwę żądanego pomieszczenia.

3. Przesuń opcję „Tryb ręczny” z „wyłączony” na „włączony” 

4. „Tryb ręczny” jest teraz włączony. W razie potrzeby ustaw ręcznie inną temperaturę.