Vad är Living Zone?

Med Living Zone kan du snabbt styra uppvärmningen i ditt hem direkt via Danfoss Link-appen.

Mer specifikt är det en lista över de rum som delar samma värmeschema när du är hemma, bortrest eller sover.

Du kommer åt Living Zones värmeschema på följande sätt:

1. Tryck i mitten av Danfoss Link-appens huvudskärm.

2. Tryck på rumslistan i Living Zone. 

3. Tryck på den dag du vill visa.

4. Ändra vid behov schemat. Du kan kopiera dagsschemat till andra dagar genom att trycka på ”Kopiera”.

Du kan även välja att ha ett individuellt värmeschema för ett enskilt rum genom att välja bort rummet från Living Zone. Detta gör du via Danfoss Link CC på följande sätt:

1. Klicka på skärmen.

2. Välj ”Husreglering”.

3. Välj ”Värmestyrning”.

4. Välj ”Living Zone”.

5. Välj ”Välj rum”.

6. Nu visas en lista över rummen. Avmarkera det eller de rum som ska ha ett individuellt värmeschema.

Obs! Minst ett rum måste alltid finnas i Living Zone.