Varför blinkar den röda ljusringen på Eco?

När du startar Eco måste du ansluta till Eco-appen för att ställa in tid och datum i termostaten. Den röda ljusringen indikerar att tiden och datumet inte har ställts in. Om du vill använda Eco utan någon app och bara låta den reglera temperaturen i manuellt läge väntar du i fem minuter – sedan slutar ljusringen att blinka.