Kan jag använda termostaten utan en app/smartphone?

Ja, om termostaten inte har anslutits till en app, eftersom den då fungerar som en standardtermostat. Börvärdet på skärmen utgör måltemperaturen. Det går inte att programmera ett schema direkt på termostaten