Går det att hantera mer än en plats med en och samma app?

Du kan hantera valfritt antal platser, men det går inte att gruppera termostater så att du kan hålla reda på vilka termostater som tillhör din primära bostad och vilka som tillhör den sekundära.