Hur stor är räckvidden mellan appen och termostaten?

Räckvidden varierar beroende på omgivningen och byggnadens konstruktion, men i regel har Bluetooth en räckvidd på upp till 10 m.