Czy jest możliwe zarządzanie więcej niż jedną lokalizacją za pomocą tej samej aplikacji?

Możliwe jest zarządzanie dowolną liczbą lokalizacji, ale nie jest możliwe grupowanie termostatów, użytkownik musi więc wiedzieć, które termostaty znajdują się w pierwszym, a które w drugim domu.