Předkládání nápadů

Názorů našich zákazníků si velice ceníme a rádi uslyšíme, co si myslíte o našich produktech. Chtěli bychom vás upozornit, že pro veškerý obsah, který sdílíte na našem webu, platí následující závazné právní podmínky:

PODMÍNKY PŘEDKLÁDÁNÍ NÁPADŮ

Souhlasíte s tím, že: (1) vaše zaslané nápady a jejich obsah se automaticky stanou vlastnictvím společnosti Danfoss bez nároku na jakoukoli kompenzaci poskytnutou vám či jakékoli třetí straně; (2) společnost Danfoss může vaše nápady a jejich obsah použít nebo dále šířit za jakýmkoli účelem bez jakýchkoli omezení; (3) společnost Danfoss není povinna vaše nápady nebo jakékoli související materiály kontrolovat, uchovávat, potvrzovat jejich přijetí nebo je vracet; (4) společnost Danfoss není povinna udržovat vaše nápady v tajnosti nebo jako vlastnické právo, a neponese odpovědnost za žádné použití nebo zveřejnění nápadů.