Zgłaszanie pomysłów

Opinia naszych klientów jest dla nas bardzo cenna, dlatego chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat naszych produktów. Pamiętaj, że jakiekolwiek treści udostępniane na naszej stronie są objęte następującymi postanowieniami:

ZASADY ZGŁASZANIA POMYSŁÓW

Zgadzasz się, że: (1) Twoje pomysły i ich treść stają się automatycznie własnością firmy Danfoss, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia dla Ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej; (2) firma Danfoss może wykorzystywać lub redystrybuować te pomysły i ich treści do wszelkich celów bez jakichkolwiek ograniczeń; (3) firma Danfoss nie ma obowiązku sprawdzać, przechowywać, potwierdzać lub zwracać tych pomysłów lub jakichkolwiek powiązanych materiałów; oraz (4) firma Danfoss nie ma obowiązku przechowywania Twojego pomysłu jako poufny lub zastrzeżony i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie lub jego ujawnienie.