Hvor mange termostater kan jeg styre fra den samme app/smartphone?

Du kan styre én termostat ad gangen og lave parring med op til 100 enheder*, således at du kan skifte mellem termostater, der er inden for Bluetooth-rækkevidden.
*Hver parret termostat kræver, at der er 5 kb til rådighed på smartphonen.