Fejl E9. Hvad betyder det, og hvad skal jeg gøre?

Fejl E9: Ventillukning er begrænset. Danfoss Eco™ er installeret forkert på ventilen.
Kontrollér installationen ved at følge disse trin:


1. Vær opmærksom på, at Danfoss Eco™ skal have tilstrækkelig afstand omkring installationen for at opnå præcise målinger af rumtemperatur. Dette betyder, at Danfoss Eco™ ikke må dækkes af gardiner, dekorative radiatorskjulere, møbler, osv. Afstanden mellem den installerede termostat og en anden varmekilde (radiator, rør, stigestreng osv.) skal også være stor nok til at forhindre en negativ indvirkning på temperaturregulatorens ydeevne.     


2. Kontrollér, om ventilspindlen bevæger sig (op/ned) uden modstand, og at den ikke har utætheder;


3. Kontrollér, om adapteren passer til ventiltypen (installationsvideo: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s);


4. Sørg for, at adapteren og Danfoss Eco™ er tilstrækkelig spændt. Skru Danfoss Eco™ på den monterede adapter, indtil der høres en kliklyd;


5. Tag et batteri ud, og sæt det i Danfoss Eco™ igen. Denne handling vil igangsætte motioneringsproceduren for ventilen (fra positionen helt åben til helt lukket);


6. Hvis problemet vedvarer, efter at de fire ovenstående trin er fulgt, anbefaler vi, at du kontakter teknisk support via dette link: https://linkapp.danfoss.com/da/request, eller at du kontakter vores kundeservicecenter: 24/7 – Internationalt nummer, tlf.: +331 83 82 37 90