Czy mogę sterować więcej niż jednym panelem centralnym Danfoss Link CC z aplikacji Danfoss Link App?

Tak. Możesz sterować wieloma panelami centralnymi Danfoss Link CC z tej aplikacji poprzez dodanie innej lokalizacji. W aplikacji Danfoss Link App można dodać do 20 lokalizacji. Jeden Danfoss Link może być sterowany przez maks. 20 smartfonów. Trzech użytkowników może korzystać jednocześnie z aplikacji komunikującej się z tym samym panelem centralnym Danfoss Link CC (z tą samą lokalizacją). 

1. Przejdź do lewego paska tej aplikacji. Kliknij „Ustawienia”.

2. Kliknij „Dodaj nową lokalizację”.

3. Postępuj według wyświetlanych instrukcji.