Dlaczego ustawiona temperatura nie zmienia się w zaplanowanym czasie. „Strefa czasowa” lub „Czas letni” jest niepoprawny.

Jeśli termostat grzejnikowy nie zmieni nastawionej temperatury w zaplanowanym czasie, musisz ponownie połączyć termostat do swojego smartfona z włączonym dostępem do Internetu - nowy czas zostanie automatycznie zaktualizowany przez Internet. Jeśli problem pozostaje, wyjmij baterie z termostatu lub przywróć ustawienia fabryczne.