Waarom verandert de ingestelde temperatuur niet op het geplande tijdstip? 'Tijdzone' of 'Zomertijd' is onjuist.

Als de radiatorthermostaat de ingestelde temperatuur niet op het geplande tijdstip wijzigt, moet u uw smartphone opnieuw verbinden met internet en de thermostaat en wordt de nieuwe tijd automatisch bijgewerkt via internet. Als het probleem hetzelfde blijft, verwijder dan de batterijen uit de thermostaat of reset de fabrieksinstellingen.