Uppdateringen misslyckades – termostaten svarar inte. Displayen är tom och den röda ringen lyser inte.

Om uppdateringen misslyckades måste du öppna termostatlistan. Det gör du genom att stänga ned appen helt eller trycka på termostatens namn högst upp på startskärmen.

  • ”Unknown thermostat” (”Okänd termostat”) bör finnas med i listan. Välj ”Unknown device” (”Okänd enhet”)
  • Tryck på Install (installera)
  • Håll dig i närheten av termostaten