Vad innebär manuell temperatur?

Manuell temperatur kan användas när värmeschemat inte behövs i ett enskilt rum eller i Living Zone.

Manuell temperatur är särskilt användbart om du har ett rum som sällan används. Du kan låta värmeschemat vara igång när en gäst vistas i rummet och när gästen har åkt kan du byta till en lägre manuell temperatur, för att på så vis spara energi.

Observera att du kan göra alla rum till så kallade ”enskilda rum” genom att följa instruktionerna i detta avsnitt: Vad är Living Zone?

Manuell temperatur för ett enskilt rum kan aktiveras enligt beskrivningen här:

1. Gå till höger sidopanel i Danfoss Link-appen.

2. Rulla ned till sektionen ”Enskilda rum”. Tryck på det aktuella rummet.

3. För inställningen för ”Manuell temperatur” från ”Av” till ”På”. 

4. ”Manuell temperatur” är nu aktiverat. Om du vill kan du välja en annan manuell temperatur än den inställda.