Nie mam połączenia z panelem centralnym Danfoss Link CC

Sprawdź smartfon lub urządzenie

W przypadku utraty połączenia z aplikacją Danfoss Link sprawdź, czy nawiązano połączenie z urządzeniem/smartfonem – jeśli nie, na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „utracono połączenie”. Postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na urządzeniu, aby ponownie połączyć się z siecią.

Sprawdź połączenie z Danfoss Link CC

Wiele czynników może być przyczyną chwilowego rozłączenia z Danfoss Link CC. Przed podjęciem próby naprawy sieci domowej należy sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez jedną z poniższych przyczyn:

 1. Brak połączenia z Internetem w sieci domowej
 2. Awaria zasilania
 3. Problem z domowym routerem

Można to sprawdzić próbując połączyć się z Internetem za pomocą telefonu korzystającego z tej samej sieci Wi-Fi.

Jeśli problem wciąż występuje, należy wykonać następujące czynności:

 1. Ponownie uruchomić router Wi-Fi i/lub punkt dostępu
 2. Sprawdzić siłę sygnału Wi-Fi na urządzeniu Danfoss Link CC, przenosząc urządzenie bliżej routera. Jeśli wzmocni to sygnał Wi-Fi, może to oznaczać, że siła sygnału w miejscu, gdzie urządzenie ma być umieszczone, jest zbyt niska.
 3. Sprawdzić parametry routera – poniższa tabela przedstawia zalecane ustawienia Danfoss Link CC.
 4. Spróbować podłączyć Danfoss Link CC do mobilnego hotspotu za pomocą smartfonu
 5. Ponownie uruchomić Danfoss Link CC
 6. Sprawdzić zakłócenia na częstotliwości 2,4 GHz – więcej informacji na temat urządzeń mogących zakłócać sygnał znajduje się poniżej.
 7. Sprawdzić kontrolę rodzicielską routera Wi-Fi/punktu dostępu lub inne ustawienia zapory (zapoznać się z instrukcją routera Wi-Fi, aby dowiedzieć się, czy funkcja jest włączona i jak utworzyć wyjątek dla Danfoss Link CC).
 8. Zaktualizować oprogramowanie punktu dostępu lub routera

Zalecane ustawienia sieci Wi-Fi/routera podczas korzystania z Danfoss Link CC

Parametr

Wartość

Uwagi

SSID

Dowolna unikalna nazwa

 

Ukryte

Wyłączyć

 

Częstotliwość (*)

2,4 GHz

Danfoss Link CC obsługuje jedynie częstotliwość 2,4 GHz

Tryb 2,4 GHz (*)

802.11b/g/n

Nie używać trybu wyłącznie N

Bezpieczeństwo (*)

WPA2 Personal (AES)

Nie używać trybu Mixed WPA/WPA2

Kanał (*)

Stały (kanał 1,6 lub 11)

Użyć kanału (1,6 lub 11), który ma silniejszy sygnał

Szerokość kanału w paśmie 2,4 GHz (*)

20 MHz

Nie używać 40 MHz

Uwierzytelnienie adresu MAC lub filtrowanie

Wyłączyć

 

DHPC

Włączyć

Tylko jeden serwer DHCP na sieć

Używane porty

80 i 443

 

 (*) Najważniejsze ustawienia

– Zapoznać się z instrukcją routera, aby dowiedzieć się, jak zaktualizować ustawienia.

- Upewnij się, że "Szybki roaming" jest wyłączony. Funkcja ta, znana również jako IEEE 802.11r lub Fast BSS Transition (FT), umożliwia szybkie przechodzenie urządzenia klienckiego w środowiskach wdrażających zabezpieczenia WPA2 Enterprise.

– WPA2 Personal to obecnie najwyższa forma zabezpieczeń oferowana przez sieci Wi-Fi i jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

Danfoss Link korzysta z Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz. Inne urządzenia w domu również mogą korzystać z tej częstotliwości, co może powodować zakłócenia sieci Wi-Fi. Należy wyłączyć wszelkie urządzenia, które mogą zakłócać sieć Wi-Fi, jak np.:

  • Telefony bezprzewodowe
  • Systemy antywłamaniowe z czujnikami na podczerwień
  • Elektroniczna niania
  • Kuchenka mikrofalowa
  • Urządzenia Bluetooth
  • Bezprzewodowy sprzęt audio/video

Jeżeli działa połączenie internetowe na panelu centralnym Danfoss Link CC oraz na smartfonie, wówczas można używać aplikacji Danfoss Link App w dowolnym miejscu. Jeżeli korzystasz ze swojej aplikacji Danfoss Link App za granicą, musisz mieć świadomość, ze mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty za roaming danych.