GDPR

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. Vad innebär det för mig som ägare av ett Danfoss LinkTM  system?

Danfoss LinkTM system lagrar inte personuppgifter och berörs därför inte av den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Alla systemdata i Danfoss LinkTM system är endast tillgängliga för dig som kund - antingen på Danfoss LinkTM CC eller Danfoss LinkTM App. Danfoss har ingen tillgång till dina data.

Den säkra anslutningen mellan Danfoss LinkTM CC och Danfoss LinkTM App transporterar data men sparar inte data alls. Danfoss loggar anonyma data gällande användningsmönster som uppstartstider, antal användare, etc. Informationen används endast för kontroll och förbättring av systemprestanda.

Om du har frågor eller behöver ytterligare information är du välkommen att kontakta Danfoss Global Data Protection Office på GDPO@danfoss.com.