Ile wynosi zasięg pomiędzy aplikacją a termostatem?

Zasięg może się różnić w zależności od otoczenia i konstrukcji budynku, zwykle wynosi on do 10 m.