Danfoss Link CC - licensaftale for slutbruger og ansvarsfraskrivelse

Danfoss Link CC - licensaftale for slutbruger og ansvarsfraskrivelse

1. Licens
Denne licensaftale for slutbruger og ansvarsfraskrivelse ("aftale") er indgået mellem Danfoss A/S eller dennes datterselskaber (hver især benævnes "Danfoss") og dig som slutbruger ("du" eller "bruger"). I denne aftale betyder "datterselskab" en enhed, der er direkte eller indirekte styret af Danfoss A/S, enten via aktier eller stemmerettigheder.

Ved accept af denne aftale tildeler Danfoss dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, afgiftsfri, global licens ("licens") til installation og brug af software ("software"), der er indbygget i din Danfoss Link CC. Den tildelte licens er underlagt brugerens overholdelse af følgende:
a) Betingelserne i denne aftale
b!) Danfoss' betingelser for brug (findes på www.Danfoss.com)
c) Danfoss' fortrolighedspolitik (findes på www.Danfoss.com)

2. Automatiske software-opdateringer
Ved at installere og anvende denne applikation accepterer du, at Danfoss må indsamle, bruge, registrere og opbevare oplysninger vedr. dit varmebehov, brugerindstillede sætpunkter, IP-adresser, egenskaber ved software og hardware, tilslutningsfejl og brugerinteraktion. Sådanne oplysninger anvendes af Danfoss til at forbedre standardindstillinger og forbedre applikationens ydeevne.
 

3. Samtykke til at anvende data
Ved at installere og anvende denne applikation giver du samtykke til og accepterer, at Danfoss må indsamle, bruge, registrere og opbevare oplysninger vedrørende din nødvendige varmeeffekt, brugerindstillinger, IP-adresser, egenskaber ved software og hardware, tilslutningsfejl og brugerinteraktion. Vi indsamler ikke personlige kontaktoplysninger såsom adresser og navne. De eneste personlige oplysninger, som Danfoss behandler, er brugerens IP-adresse. Disse oplysninger anvendes til at analysere brugeradfærd vedrørende betjening af appen og vil ikke blive delt med eller solgt til tredjepart. Denne type oplysninger behandles af Danfoss for at forbedre brugeroplevelsen, øge applikationens ydeevne og af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis du ikke kan acceptere, at vi indsamler denne type oplysninger, skal appen afinstalleres, da vi ikke kan levere de ovenfor beskrevne ydelser uden disse oplysninger.

Generelle spørgsmål vedrørende behandling af persondata kan sendes til Danfoss Group Protection Office på: GDPO@danfoss.com


4. Navnebeskyttelse
Denne licens og software indeholder navnebeskyttede oplysninger, som ejes af Danfoss, og som er beskyttet af gældende intellektuelle ejendomsrettigheder. Medmindre andet er udtrykkeligt tilladt heri, må sådanne Danfoss-oplysninger ikke
i. anvendes til noget formål undtagen til de, der er i overensstemmelse med denne aftale,
ii. kopieres eller gengives i nogen form, eller
iii. ændres, lejes, udlejes, sælges, distribueres eller udnyttes forretningsmæssigt.

Danfoss forbeholder sig retten til at ændre, udsætte, fjerne eller deaktivere brugerens adgang på ethvert tidspunkt og uden varsel. Danfoss-navnet, Danfoss-logoet og andre Danfoss-varemærker, grafik og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Danfoss eller tilknyttede virksomheder. Brugeren er ikke tildelt rettigheder eller licens med hensyn til sådanne varemærker.

5. Elementer vedr. Tredjepart
Denne software kan omfatte visse softwarekomponenter fra tredjepart ("tredjepartskomponenter"), herunder open source- og gratis softwarekomponenter, som hver især har egen ophavsret og egne licensbetingelser ("tredjepartslicens"). En liste over inkluderede softwarekomponenter og deres respektive licenser kan findes under pkt. 8. I det omfang en tredjepartslicens tildeler brugeren rettigheder til at anvende, kopiere eller ændre Open source-komponenter, der rækker bredere eller smallere end rettighederne givet i denne aftale, skal sådanne rettigheder tage forrang over rettigheder og begrænsninger givet i denne aftale, udelukkende for sådanne tredjepartskomponenter.

6. Ansvarsfraskrivelse af garanti
Denne licens leveres "som den er" og "som tilgængelig" til det tilsigtede formål, som det er bestemt udelukkende af Danfoss, og enhver brug heraf er på brugerens egen risiko.  Softwaren og de resultater og oplysninger, der herved genereres, kan ikke erstatte teknisk rådgivning, men skal bekræftes af brugeren; disse er ikke løfter og bør ikke stoles på som nøjagtige data eller analyser. Danfoss fraskriver sig alle garantier og betingelser vedrørende softwaren, uanset om det er udtrykkelige, indeholdte eller lovbestemte forhold, herunder, men ikke begrænset til, betingelser for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et særligt formål, nøjagtighed og ikke-overtrædelse af tredjeparts rettigheder. Danfoss garanterer ikke, at software vil imødekomme dine behov, eller at driften vil være uden afbrydelser eller fejlfri.

6. Begrænsning af ansvar
I det omfang det ikke er forbudt ved lov, er Danfoss under ingen omstændigheder ansvarlig for eventuelle direkte, særlige, indirekte skader eller følgeskader, herunder, og uden begrænsninger, materielle skader, erstatningskrav vedr. besparelsestab eller udbytte, eller tab af data, der opstår ved enhver anvendelse af softwaren.

7. Diverse
Denne licens annulleres automatisk, hvis brugeren misligholder betingelserne i denne aftale. Danfoss kan annullere licensen ved egen skønsmæssig vurdering uden forudgående varsel. Denne aftale og licens er underlagt materiel lovgivning i Danmark. Enhver uoverensstemmelse, der opstår fra eller i forbindelse med denne aftale, vil blive fremlagt den domsmyndighed, der har enekompetence i Danmark.

8. Licenser for tredjepartskomponenter