Danfoss Link -sovellus - Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke

Danfoss Link -sovellus - Loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke 1. Lisenssi Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus ja vastuuvapauslauseke ("Sopimus") on Danfoss A/S:n tai sen tytäryhtiöiden (joihin kaikkiin viitataan termillä "Danfoss") sekä sinun, loppukäyttäjän, ("Sinä" tai "Käyttäjä") välinen. Tässä sopimuksessa "Tytäryhtiö" tarkoittaa toimijaa, joka on suoraan tai epäsuorasti Danfoss A/S:n hallinnassa joko osakkuusomistusten tai äänestysoikeuksien kautta.

Hyväksymällä tämän Sopimuksen Danfoss antaa Sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän, ilman tekijänpalkkiota annettavan maailmanlaajuisen lisenssin ("Lisenssi") Danfoss Link Appin ("Sovellus") asentamiseen ja käyttöön millä tahansa Käyttäjän omistamalla tai hallitsemalla laitteella. Lisenssin luovuttaminen edellyttää, että Käyttäjä noudattaa:

a) tämän Sopimuksen ehtoja

b) Danfossin Käyttöehtoja (saatavilla osoitteesta www.Danfoss.com)

c) Danfossin Yksityisyydensuojakäytäntöjä (saatavilla osoitteesta www.Danfoss.com).

2. Asentamalla Sovelluksen ja käyttämällä sitä käyttäjä hyväksyy, että Danfoss saa kerätä, käyttää, rekisteröidä ja tallentaa käyttäjän lämmitystarpeita, asetusarvoja, IP-osoitteita, ohjelmisto- ja laiteominaisuuksia, yhteysvirheitä ja käyttäjätoimia koskevia tietoja. Emme kerää osoitteen ja nimien kaltaisia henkilökohtaisia tietoja. Ainoa henkilökohtainen tieto, jonka Danfoss käsittelee, on käyttäjän IP-osoite. Tätä tietoa käytetään analysoimaan tapaa, jolla käyttäjä käyttää sovellusta, eikä sitä jaeta tai myydä kolmansille osapuolille. Danfoss käsittelee näitä tietoja parantaakseen käyttäjän kokemusta, tehostaakseen Sovelluksen suorituskykyä sekä turvallisuuden vuoksi. Jos et hyväksy, että keräämme näitä tietoja, sovelluksen asennus on poistettava, sillä emme pysty toimittamaan edellä kuvattuja palveluja ilman sitä.

Henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskevat yleiset kysymykset voi lähettää Danfossin maailmanlaajuiselle tietoturvaosastolle osoitteeseen: GDPO@danfoss.com

3. Omistusoikeudet Tämä Lisenssi ja Sovellus sisältävät yksinoikeudellista informaatiota, jonka omistaa Danfoss, ja jota suojaavat sovellettavat immateriaalioikeudet. Ellei toisin ole erikseen mainittu, tätä Danfossin informaatiota ei saa i. käyttää muutoin kuin tämän Sopimuksen mukaiseen toimintaan, ii. kopioida tai toisintaa missään muodossa, eikä iii. muokata, vuokrata, liisata, myydä, jakaa tai hyödyntää kaupallisesti. Danfoss pidättää itsellään oikeuden muuttaa, pidättää, poistaa tai estää Käyttäjän pääsyn järjestelmään milloin tahansa ilman erillistä huomautusta. Danfoss-nimi, Danfoss-logo ja muut Danfoss-tuotemerkit, kuvat ja logot ovat Danfossin tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä. Käyttäjälle ei myönnetä näihin tuotemerkkeihin mitään oikeuksia tai lisenssejä.

4. Kolmannen osapuolen toimittamat komponentit Sovellus saattaa sisältää kolmannen osapuolen toimittamia komponentteja ("Kolmannen Osapuolen Komponentit"), kuten maksuttomia tai avoimen lähdekoodin ohjelmisto-osia. Näihin osiin pätevät kuhunkin omat erilliset tekijänoikeudet ja lisenssiehdot ("Kolmannen Osapuolen Lisenssi"). Luettelo Ohjelmisto-osista ja niihin pätevistä lisensseistä löytyy kohdasta Avoimen lähdekoodin lisenssit. Jos kolmannen osapuolen lisenssi antaa käyttäjälle oikeuden käyttää, kopioida, tai muokata avoimen lähdekoodin komponenttia laajemmin tai vähemmän kuin tällä sopimuksella annetut oikeudet sallivat, nämä oikeudet ohittavat tällä sopimuksella annetut oikeudet ja rajoitukset vain tällaisten kolmannen osapuolen komponenttien osalta.

5. Takuun vastuuvapauslauseke Tämä lisenssi toimitetaan "sellaisenaan" ja "kuten saatavilla" vain Danfossin määrittämiin käyttötarkoituksiin, ja kaikki jatkokäyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Sovellus ja sen tuottamat tulokset ja tieto eivät vastaa teknistä neuvoa, vaan Käyttäjän on vahvistettava ne. Ne eivät ole lupauksia, eikä niitä tulee pitää tarkkana tietona tai analyyseina. Danfoss sanoutuu irti kaikista Sovellusta koskevista takuista ja ehdoista, olivat nämä sitten suoria, epäsuoria tai lakisääteisiä, sisältäen, mutta ei rajoittuen, ehtoihin, jotka liittyvät myyntikelpoisuuteen, tyydyttävään laatuun, soveltuvuuteen tiettyyn käyttöön, tarkkuuteen tai kolmansien osapuolien oikeuksien kunnioittamiseen. Danfoss ei takaa, että Sovellus vastaa käyttäjän vaatimuksia tai että toiminta jatkossa on keskeytymätöntä tai virheetöntä.

6. Vastuun rajoitus Lain sallimassa laajuudessa Danfoss ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorasta, erityisestä, epäsuorasta tai seuraamuksellisesta vahingosta, joka syntyy minkäänlaisesta Sovelluksen käytöstä, mukaan lukien, mutta ei niihin rajoittuen, omaisuusvahingot, säästöjen tai voittojen menetys sekä tietojen menetys.

7. Muuta Lisenssi päättyy automaattisesti, mikäli käyttäjä rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Danfoss voi irtisanoa tämän Lisenssin yksipuolisesti ilman ennakkovaroitusta.

Tämä Sopimus ja Lisenssi ovat Tanskan aineellisen oikeuden alaisia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkotaan Tanskan oikeusjärjestelmän yksinomaisessa toimivallassa.