Amazon Alexa FAQ's
Danfoss Link™ & Amazon Alexa
Danfoss Link™ je kompatibilní s asistentem Amazon Alexa a dá se používat v němčině, francouzštině a angličtině. Pro ostatní země je možné používat anglický jazyk jako mezinárodní nebo jakýkoli jazyk uvedený výše. Další informace jsou vystaveny na anglické verzi stránky častých dotazů – viz odkaz zd e . Zobrazit stránku
Průvodce registrací účtu Amazon

1. Přejděte na webovou stránku Amazonu v jazyce, který potřebujete (anglicky - www.amazon.co.uk, německy - www.amazon.de, francouzsky - www.amazon.fr, španělsky - www.amazon.es, italsky - www.amazon.it.

2. Stiskněte tlačítko v pravém horním rohu „Můj účet“ a pod tlačítkem „Přihlásit se“ stiskněte „Nový zákazník? Začněte zde“:

3. Vyplňte registrační formulář a stiskněte 'Založte si účet u Amazon':

 

Než začnete používat zařízení Amazon a hlasovou službu Alexa, připojte jej k síti Wi-Fi a poté jej z aplikace Alexa App zaregistrujte na Váš Amazon účet. Chcete-li to provést, stáhněte si aplikaci Alexa App a přihlaste se. Poté dokončete instalační proceduru pomocí 'Průvodce připojením Danfoss Link a Amazon Alexa'.

Zobrazit stránku
Danfoss ECO FAQ's
Proč moje radiátorové vytápění v noci přechází na snížení teploty?

Důvodem může být to, že je zapnutá funkce Adaptivní regulace.

Funkce adaptivní regulace (Předpověď) zajistí dosažení komfortní teploty ve stanovenou dobu. Doba vytápění se trvale upravuje podle sezónních změn teploty.

 • Adaptivní regulace zajišťuje dosažení požadované teploty v požadovanou dobu (zde 20 °C v 07:00).
 • Adaptivní regulace používá údaje ze 7 předchozích dnů, aby dosáhla správné teploty ve správnou dobu.
 • Adaptivní regulace je citlivá na velké, rychlé změny teploty.

Zima: Dlouhá doba vytápění.                                   Jaro/podzim: Krátká doba vytápění.

 

Pokud chcete tuto funkci vypnout, postupujte následovně:

Na domovské obrazovce Aplikace potáhněte doleva ->

Přejděte na nastavení ->

Rozšířená nastavení ->

Adaptivní regulace VYP

Když funkci Adaptivní regulace vypnete, vytápění se bude řídit stanoveným plánem.

Zobrazit stránku
Proč se nastavená teplota nemění v naplánovaném čase. „Časové pásmo“ nebo „Léto“ je nesprávné.
Pokud termostat radiátoru nezmění nastavenou teplotu v naplánovaném čase, musíte znovu připojit váš chytrý telefon s přístupem na internet k termostatu a nový čas bude automaticky aktualizován přes internet. Pokud problém přetrvává, vyjměte baterie z termostatu nebo resetujte do továrního nastavení. Zobrazit stránku
Je možné spravovat pomocí jedné aplikace více míst?
Ovládat lze libovolný počet míst, ale není možné termostaty seskupit, takže si musíte pamatovat, které termostaty máte ve své primární domácnosti a které v sekundární. Zobrazit stránku
Mohu používat termostat bez aplikace/chytrého telefonu?
Ano. Pokud nebude termostat připojený k aplikaci, bude fungovat jako standardní termostat. Nastavená hodnota zobrazená na displeji bude představovat cílovou teplotu. Programování plánu přímo na termostatu není možné. Zobrazit stránku
Co je to Bluetooth?
Bluetooth je technologie rádiového přenosu s krátkým dosahem pracující na frekvenci 2,4 GHz, která umožňuje přenášet data mezi dvěma zařízeními. Technologie Bluetooth je zvláště známá svou nízkou spotřebou energie. Maximální dosah je přibližně 10 metrů a závisí na okolním prostředí a konstrukci budovy.   Zobrazit stránku
Bude můj chytrý telefon podporovat technologii Bluetooth?
Technologii Bluetooth podporují chytré telefony od modelu iPhone 4S a zařízení Android s verzí softwaru od verze 5.0.   Informace o tabletech získáte u příslušných výrobců. Zobrazit stránku
Jaká může být vzdálenost mezi zařízením s aplikací a termostatem?
Dosah závisí na okolním prostředí a konstrukci budovy, ale orientačně bude dosah technologie max. 10 m. Zobrazit stránku
Kolik termostatů lze ovládat pomocí jedné aplikace/chytrého telefonu?
V danou chvíli lze ovládat jeden termostat a spárovat lze až 100 zařízení*, takže můžete přepínat mezi termostaty, které jsou aktuálně v dosahu Bluetooth.
*Každý spárovaný termostat vyžaduje v chytrém telefonu 5 kB volného místa. Zobrazit stránku
Kde naleznu uživatelskou příručku?
Kde naleznu uživatelskou příručku? kliknete zde Zobrazit stránku
Zobrazení je otočené vzhůru nohama – mohu to změnit?
Ano, zobrazení je možné otočit o 180 stupňů. Další pokyny najdete v kompletní uživatelské příručce: Zobrazit stránku
Proč bliká na hlavici Eco červené světlo?
Když zapnete hlavici Eco, musíte ji připojit k aplikaci Eco App, abyste mohli nastavit čas a datum v termostatické hlavici. Svítící červený kroužek označuje, že čas a datum nebyly nastaveny. Pokud chcete používat hlavici Eco bez aplikace a jednoduše regulovat teplotu v ručním režimu, nemějte obavy – světlo za 5 minut přestane blikat. Zobrazit stránku
Služba „Povolit zjišťování polohy“. Proč po mně můj telefon Android požaduje tuto akci?
Od verze Android 6.0 změnil Google požadavky na oprávnění pro vyhledávání pomocí Bluetooth LE. To znamená, že „službám zjišťování polohy“ musí být v chytrém telefonu povoleno vyhledávání a navázání spojení s Danfoss Eco™. Tento požadavek není implementován společností Danfoss. Zobrazit stránku
Aktualizace se nezdařila – termostatická hlavice neodpovídá. Displej je prázdný a červený kroužek nesvítí.

Pokud se aktualizace nezdařila, musíte otevřít seznam termostatických hlavic. Úplně ukončete aplikaci, nebo jednoduše stiskněte název termostatické hlavice u horního kraje domovské obrazovky.

 • V seznamu by se mělo zobrazit „Unknown thermostat“ (Neznámá termostatická hlavice). Zvolte položku „Unknown device“ (Neznámé zařízení).
 • Stiskněte tlačítko „Install“ (Instalovat).
 • Stůjte v blízkosti termostatické hlavice.
Zobrazit stránku
Zobrazit stránku
Chyba E9. Co to znamená a co mám dělat?

Chyba E9: Omezená schopnost zavření ventilu. Hlavice Danfoss Eco™ není na ventilu správně nainstalovaná.


Zkontrolujte instalaci následujícím postupem:
1. Aby hlavice Danfoss Eco™ přesně měřila teplotu v místnosti, musí mít kolem sebe dostatek volného místa. Znamená to, že by hlavice Danfoss Eco™ neměla být zakryta záclonami, ozdobným krytem radiátoru, nábytkem a podobně. Rovněž vzdálenost mezi nainstalovaným termostatem a dalším zdrojem tepla (radiátor, trubka, stoupačka atd.) by měla být dostatečná na to, aby zabránila negativnímu vlivu na regulaci teploty.     


2. Zkontrolujte, zda se dřík ventilu pohybuje (nahoru/dolů) naprosto volně a nevykazuje žádnou netěsnost.


3. Zkontrolujte, zda adaptér odpovídá typu ventilu (instalační video: https://www.youtube.com/watch?v=zC8ThdqPH1s&t=8s).


4. Zkontrolujte, zda je spojení adaptéru s hlavicí Danfoss Eco™ dostatečně těsné. Našroubujte hlavici Danfoss Eco™ na namontovaný adaptér, až uslyšíte cvaknutí.


5. Vytáhněte z hlavice Danfoss Eco™ jednu baterii a vložte ji znovu zpět. Touto akcí se spustí rozhýbání ventilu (z plně otevřené do plně zavřené polohy).


6. Pokud provedete čtyři výše uvedené kroky a problém přetrvává, důrazně doporučujeme odeslat žádost na technickou podporu pomocí odkazu: https://linkapp.danfoss.com/cs/request nebo se obraťte na náš Zákaznický servis: 24/7 – mezinárodní číslo, tel.: +331 83 82 37 90.

Zobrazit stránku
Danfoss Link FAQ's
Mohu ovládat pomocí aplikace Danfoss Link App více než jeden ovladač Danfoss Link CC?

Ano. Přidáním další lokace lze pomocí aplikace ovládat více jednotek Danfoss Link CC. Do jedné aplikace Danfoss Link App lze přidat až 20 lokací. Jeden systém Danfoss Link může být ovládán až 20 chytrými telefony. V jedné jednotce Danfoss Link CC (lokaci) mohou současně používat aplikaci tři uživatelé. 

1. Přejděte na levý boční panel aplikace App. Klepněte na tlačítko „Nastavení“.

2. Klepněte na položku „Přidat novou lokaci“.

3. Postupujte podle pokynů.

Zobrazit stránku
Kde mohu stáhnout aplikaci Danfoss Link App?

Aplikace Danfoss Link App je dostupná v obchodech Google Play a App Store na iTunes.

Klíčové slovo pro vyhledání je „Danfoss Link“.

Minimální požadované verze OS jsou iOS 11.0 nebo Android 7.0.

1. Stažení aplikace z App Store

1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.

2. Na ploše zařízení iPhone/iPad klepněte na ikonu Apple Store:

  3. Aplikace se spustí. 

4. Vyhledejte aplikaci >> V pravém horním rohu zadejte název aplikace (Danfoss Link) a stiskněte tlačítko Hledat.

5. Zvolte požadovanou aplikaci. Po klepnutí na aplikaci přejdete na stránku aplikace (kde najdete popis, kopie obrazovek, požadavky a možnost stáhnout aplikaci).

6. Po stažení aplikace App se příznak Instalace změní na otevřený. Ikona aplikace je nyní dostupná na ploše zařízení iPhone/iPad.

 

 1. Stažení aplikace z Google Play

1. Zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu.

2. Na ploše telefonu/tabletu klepněte na ikonu Google Play (Play Store):

  

3. Aplikace se spustí. 

4. Vyhledejte aplikaci >> V pravém horním rohu klepněte na tlačítko lupy a potom zadejte název aplikace (Danfoss Link).

5. Zvolte požadovanou aplikaci. Po klepnutí na aplikaci přejdete na stránku aplikace (kde najdete popis, kopie obrazovek, požadavky a možnost stáhnout aplikaci).

6. Po stažení aplikace App bude ikona aplikace dostupná na ploše telefonu/tabletu.

Když aplikaci poprvé spustíte, aplikace Danfoss Link App zobrazí podrobného průvodce přidáním aplikace do jednotky Danfoss Link CC. Videoprůvodce naleznete zde

Zobrazit stránku
Co je Obytná zóna?

Obytná zóna je rychlý způsob ovládání vytápění místností, ve kterých žijete, přímo z aplikace Danfoss Link App.

Jedná se o seznam místností, které sdílí stejný plán vytápění na dobu kdy jste doma, kdy jste pryč nebo kdy spíte.

Plán vytápění Obytné zóny otevřete následujícím postupem:

1. Klepněte na střed hlavní obrazovky aplikace Danfoss Link App.

2. Klepněte na seznam místností Obytné zóny. 

3. Klepněte na požadovaný den.

4. V případě potřeby změňte plán. Plán dne lze zkopírovat do jiných dnů klepnutím na tlačítko „Kopírovat“.

Také je možné mít individuální plán vytápění pro jednotlivé místnosti, které odeberete z Obytné zóny. To lze provést v ovladači Danfoss Link CC pomocí následujících kroků:

1 Klepněte na obrazovku.

2. Klepněte na tlačítko „Regulace domu“.

3. Klepněte na tlačítko „Regulace vytápění“.

4. Klepněte na tlačítko „Obytná zóna“.

5. Klepněte na tlačítko „Vybrat místnosti“.

6. Zobrazí se seznam místností. Odeberte místnost nebo místnosti, které mají mít individuální plán vytápění.

Poznámka: Nejméně jedna místnost musí být vždy nastavena do zóny Living Zone.

Zobrazit stránku
Není navázáno spojení s ovladačem Danfoss Link CC

Zkontrolujte chytrý telefon nebo zařízení

V případě ztráty spojení s aplikací Danfoss Link App zkontrolujte, zda je připojeno zařízení/chytrý telefon – na obrazovce se zobrazí upozornění na ztrátu připojení. Podle pokynů připojte zařízení znovu k síti.

Zkontrolujte připojení k jednotce Danfoss Link CC

Existuje řada faktorů, které mohou způsobit, že jednotka Danfoss Link CC je občas offline. Než začnete trávit čas odstraňováním potíží v domácí síti, zkontrolujte, zda potíže nejsou způsobeny jedním z následujících běžných problémů:

 1. Připojení k Internetu ve vaší domácnosti bylo přerušeno.
 2. Došlo k výpadku el. energie v domě.
 3. Nastaly potíže se směrovačem Wi-Fi.

Můžete to ověřit tím, že zkusíte, jestli lze připojit telefon k Internetu prostřednictvím stejné sítě Wi-Fi.

Pokud budou potíže přetrvávat, pokuste se je odstranit pomocí následujících kroků:

 1. Restartujte směrovač nebo přístupový bod Wi-Fi.
 2. Zkontrolujte intenzitu signálu Wi-Fi u jednotky Danfoss Link CC: Přesuňte jednotku Danfoss link CC blíže ke směrovači. Pokud to pomůže, může to znamenat, že v místě, kam chcete jednotku umístit, není signál dostatečně silný.
 3. Zkontrolujte parametry směrovače: V následující tabulce jsou uvedena doporučená nastavení jednotky Danfoss Link CC.
 4. Pokuste se připojit jednotku Danfoss Link CC pomocí chytrého telefonu k mobilnímu hotspotu.
 5. Restartujte jednotku Danfoss Link CC.
 6. Zkontrolujte rušení frekvence 2,4 GHz: Dále jsou uvedeny další podrobnosti o typech zařízení, které mohou rušit signál.
 7. Zkontrolujte rodičovskou kontrolu na směrovači nebo přístupovém bodu Wi-Fi a další nastavení brány firewall (V dokumentaci ke směrovači Wi-Fi zjistíte, zda je tato funkce v síti zapnutá a jak můžete jednotku Danfoss Link CC zbavit těchto omezení.).
 8. Aktualizujte firmware přístupového bodu nebo směrovače Wi-Fi.

 

Doporučená nastavení Wi-Fi/směrovače pro použití s jednotkou Danfoss Link CC

Parametr

Hodnota

Komentáře

SSID

Libovolný jedinečný název

 

Skrytý

Vypnuto

 

Frekvence (*)

2,4 GHz

Jednotka Danfoss Link CC podporuje pouze frekvenci 2,4 GHz.

2,4GHz režim (*)

802.11b/g/n

Nepoužívejte režim Pouze N.

Zabezpečení (*)

WPA2 Personal (AES)

Nepoužívejte smíšený režim WPA/WPA2.

Kanál (*)

Pevný (kanál 1,6 nebo 11)

Použijte jeden z kanálů (1, 6 nebo 11) s nejmenším rušením.

Šířka kanálu 2,4 GHz (*)

20 MHz

Nepoužívejte 40 MHz.

Ověření nebo filtrování MAC adresy

Vypnuto

 

DHPC

Zapnuto

Pouze jeden server DHCP na síť

Použité porty

80 a 443

 

 (*) Nejdůležitější nastavení

Informace o aktualizaci těchto nastavení naleznete v dokumentaci ke směrovači Wi-Fi.

- Ujistěte se, že je "Rychlý roaming" zakázán. Toto také známé jako IEEE 802.11r nebo Fast BSS Transition (FT) umožňuje klientskému zařízení rychle procházet v prostředí implementujícím zabezpečení WPA2 Enterprise.

– WPA2 Personal je v současnosti nejsilnější forma zabezpečení nabízená produkty Wi-Fi, která je doporučována pro veškeré použití.

Systém Danfoss Link používá síť Wi-Fi s frekvencí 2,4 GHz a stejnou frekvenci, tj. 2,4 GHz, mohou používat jiné produkty v domácnosti, které mohou síť Wi-Fi rušit. Zkuste vypnout produkty, které mohou rušit bezdrátové připojení Wi-Fi, například:

  • Bezdrátové telefony
  • Poplachová zařízení proti vloupání s prostorovými IR čidly
  • Dětské chůvičky
  • Mikrovlnné trouby
  • Zařízení Bluetooth
  • Bezdrátová AV zařízení 

Jestliže máte k dispozici funkční připojení k Internetu v řídicí jednotce Danfoss Link CC i v chytrém telefonu, můžete používat aplikaci Danfoss Link App kdekoli. Pokud používáte aplikaci Danfoss Link App v jiné zemi, než ve které žijete, mohou vám být za připojení k Internetu účtovány poplatky za roaming.

V případě problémů s připojením zkontrolujte, zda je telefon nebo tablet připojený k Internetu pomocí připojení Wi-Fi nebo mobilního datového připojení a zda má ovladač Danfoss Link CC přístup k síti Wi-Fi s připojením k Internetu.

Zobrazit stránku
Vyp/Zap zařízení
S politováním oznamujeme, že uvedení na trh nové zásuvky Danfoss Link Smart Plug bylo zrušeno, a to z více důvodů. V této chvíli neplánujeme uvedení na trh chytrých zásuvek ani v pozdější době. Omlouváme se za případné komplikace. Zobrazit stránku
Jak změním teplotu v místnosti?

Pomocí aplikace Danfoss Link App lze pro každou místnost nastavit požadované teploty na dobu kdy jste doma, kdy jste pryč nebo kdy spíte.

 1. Přejděte na pravý boční panel aplikace Danfoss Link App.

 

 1. Nyní máte dvě možnosti: Klepnete na název místnosti a zobrazíte teploty „Doma“ a „Nepřítomen a Spánek“ pro danou místnost, nebo klepnete na tužku a můžete změnit aktuální teplotu pro libovolnou místnost v seznamu.

 1. Změňte teploty.

Zobrazit stránku
Měním ovladač Danfoss Link CC a mám obavy o zachování nastavení

Všechny stávající produkty Danfoss Link a living je nutné resetovat a připojit k novému ovladači Danfoss Link CC.

Pokud si nejste jisti, jak to provést, další informace naleznete na webu smartheating.danfoss.com, nebo požádejte o pomoc montážního pracovníka, který instaloval systém.

Pomocí aplikace Danfoss Link App můžete rychle nastavit plán vytápění podle svých potřeb.

Zobrazit stránku
Co mám dělat, když si nejsem jist, jestli můj systém vytápění funguje optimálně?
Navštivte web smartheating.danfoss.com, kde najdete další informace o zlepšení komfortu, nebo se obraťte na montážního pracovníka, který instaloval systém vytápění. Zobrazit stránku
Co je Ruční teplota?

Funkci Ruční teplota lze použít, když není potřeba použít plán vytápění v jednotlivé místnosti nebo v Obytné zóně.

Funkce Ruční teplota je zvláště užitečná, když máte pokoj pro hosty, který je používán jen zřídka. Plán vytápění může být aktivní, když je v pokoji host, a když pokoj opustí, můžete přepnout vytápění na nižší, ruční teplotu, a šetřit energii.

Každou místnost lze změnit na typ Jednotlivá místnost postupem uvedeným v tomto článku: Co je Obytná zóna?

Ruční teplotu lze aktivovat pro jednotlivou místnost následujícím postupem:

1. Přejděte na pravý boční panel aplikace Danfoss Link App.

2. Posuňte seznam dolů na sekci „Jednotlivé místnosti“.  Klepněte na název požadované místnosti.

3. Přepněte položku „Ruční teplota“ z hodnoty „Vypnuto“ na „Zapnuto“. 

4. Funkce „Ruční teplota“ je nyní aktivována. V případě potřeby zvolte jinou ruční teplotu.

Zobrazit stránku
Jak zkontroluji, zda ovladač CC podporuje Wi-Fi?

Existují dva způsoby, jak zkontrolovat, jestli ovladač Danfoss Link CC podporuje Wi-Fi.

Zkontrolujte štítek na zadní straně ovladače Danfoss Link CC. Ovladač Danfoss Link CC musí mít verzi 4.
 

Pokud je ovladač CC kompletně nainstalován a zapnutý, můžete také zkontrolovat podporu Wi-Fi pomocí následujících obrazovek.

1. Klepněte na hlavní obrazovku.

2. Klepněte na tlačítko „Regulace domu“.

3. Vyhledejte tlačítko „Nastavení“ a klepněte na něj.

4. Hledejte tlačítko „Wi-Fi a aplikace“. Pokud je tlačítko zobrazené, ovladač Danfoss Link CC podporuje Wi-Fi.

 

Pokud panel ovladače Danfoss Link CC nepodporuje Wi-Fi a chcete ovladač nahradit novým modelem (podporujícím Wi-Fi), obraťte se na vašeho montážního pracovníka.

Pokud je jednotka Danfoss Link CC vybavena připojením Wi-Fi, můžete ovládat systém Danfoss Link pomocí aplikace v telefonu nebo tabletu, ve kterém je nainstalován OS verze nejméně Android 7.0 nebo iOS 11.0.             

Do jednotky Danfoss Link CC budou automaticky stahovány budoucí aktualizace softwaru, které umožní používat nové funkce a vylepšení.

Zobrazit stránku
Jak zapnu Wi-Fi?

1. Klepněte jednou na hlavní obrazovku.

 

2. Klepněte na tlačítko „Regulace domu“.

3. Vyhledejte tlačítko „Nastavení“ a klepněte na něj.

4. Klepněte na tlačítko „Wi-Fi a aplikace“.

5. Klepněte na tlačítko „Zapnuto“.

6. Přečtěte si dokument „Zřeknutí se práv“ a potvrďte, že s ním souhlasíte.

7. Vyberte svou „Síť Wi-Fi“ a klepněte na tlačítko „Připojit“.

8. Zobrazí se nová obrazovka, na které můžete zadat heslo sítě Wi-Fi a potvrdit ho. 

9. Ovladač Danfoss Link CC se nyní připojí k síti Wi-Fi a pokud jste zadali správné heslo, za okamžik byste měli obdržet potvrzení, že je navázáno připojení k síti. Potvrďte zprávu a pokračujte stisknutím tlačítka Zpět.

10. Měla by se zobrazit následující obrazovka:

Pokuste se vyhledat síť Wi-Fi ještě jednou. Pokud je síť skrytá (vysílání názvu SSID je vypnuté), nezobrazí se v seznamu sítí. Musíte síť Wi-Fi učinit viditelnou (vysílání názvu SSID je zapnuté).  Pokud si nejste jisti, jak máte Wi-Fi router nakonfigurovat, doporučujeme, abyste se obrátili na poskytovatele routeru.

Zobrazit stránku
Funguje Danfoss Link™ se systémy jiných značek než Danfoss?
Danfoss Link™ je kompatibilní s asistentem Amazon Alexa a dá se používat v němčině, francouzštině a angličtině. Pro ostatní země je možné používat anglický jazyk jako mezinárodní nebo jakýkoli jazyk uvedený výše. Další informace jsou vystaveny na anglické verzi stránky častých dotazů – viz odkaz zd e . Danfoss Link™ je také kompatibilní s následujícími produkty pro vytápění domácnosti – odkaz naleznete zde . Danfoss Link™ nelze připojit k jiným systémům jiných značek než Danfoss, například Apple HomeKit, IFTTT, Samsung SmartThings nebo Google Assistant. Zobrazit stránku
Naše zásady